Tại sao phải tập Gym?

Tại sao phải tập Gym? Đã bao giờ bạn tự…